Namysłowski Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
im. S. Wasylewskiego
ul. Bohaterów Warszawy 5
46-100 Namysłów
Tel.: (77) 410 14 87
Mail: bibliotekanamyslow@op.pl
Czynna:
poniedziałek-piątek
9:00-17:00
pierwsza
i trzecia
sobota
9:00-14:00

Działy biblioteki

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA DLA DOROSŁYCH
mieszczą się na I piętrze (369 m2) znajduje się wypożyczalnia oraz czytelnia dla dorosłych. Zbiory wypożyczalni obejmują literaturę piękną, popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy, lektury szkolne, opracowania literackie, nowości wydawnicze – razem  51555 woluminów
Jeżeli brakuje poszukiwanej literatury w wypożyczalni to czytelnicy mają możliwość skorzystania z literatury popularnonaukowej, encyklopedii, leksykonów, najnow-szych kompendiów wiedzy, wydawnictw informacyjnych (czy innych wydawnictw) w czytelni. Na miejscu jest dostępna prasa codzienna oraz czasopisma. Można zamówić książki poprzez wypożyczalnię między-biblioteczną.
Największą popularnością cieszy się „czytelnia Internetowa", szybki i łatwy dostęp do informacji poprzez Internet zachęca wielu czytelników do tej formy korzystania z biblioteki. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.


ODDZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY

to również wypożyczalnia i czytelnia, świadczymy bowiem usługi czytelnicze wszystkim grupom wiekowym, od najmłodszych do najstarszych czytelników, swoim działaniem obejmując teren miasta, gminy i powiatu Namysłowskiego.


PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

W czytelni biblioteki znajduje się Punkt Informacji Europejskiej, zainteresowani mogą zatem korzystać z książek, leksykonów, poradników, biuletynów, ulotek Doty-czących zagadnień związanych z problematyką unijną, poznać historię oraz zasady funkcjonowania i współpracy poszczególnych krajów należących do Unii Europejskie/jak również państw kandydujących.


CZYTELNIA INTERNETOWA „IKONKA"

Ogólnokrajowy program tzw. „czytelni internetowych" realizowany i finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, funkcjonuje w Bibliotece już od maja 2004 roku. Głównym celem jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności, łatwego i taniego dostępu do Internetu. W naszej placówce program cieszy się dużym powo-dzeniem, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i studentów.


SPOTKANIA AUTORSKIE

Spotkania autorskie są ulubioną formą spotkań pisarza z czytelnikami, zaproszeni goście bardzo chętnie w nich uczestniczą, W bibliotece gościliśmy Wandę Chotomską, Martę Fox, Joannę Kulmową Joannę Papuzińską, Julię Hartwig, Ewę Nowacką, Stanisława Srokowskiego, Grzegorza Kasdepkę, Krzysztofa Petka, Małgorzatę Budzyńską oraz literatów Opolszczyzny. Bezpośredni kontakt autora z czytelnikiem zachęca do poznawania literatury, wzbogaca jego wiedzę o autorze i książkach, rozwija zainteresowania czytelnicze.


IMPREZY INTEGRACYJNE

Już od wielu lat biblioteka prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsze kontrakty nawiązane zostały przed wieloma laty z Przedszkolem Integracyjnym i trwają do dziś. Częstymi gośćmi są również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie oraz uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych. Wszystkie te grupy biorą udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę - m. in. Mikołajkach, Balu karnawałowym, Festynie z okazji Dnia Dziecka, uroczystościach jubileuszowych, Konkursach np. Brzechwa Dzieciom, spotkaniach autorskich ze znanymi pisarzami, zajęciach plastycznych, inscenizacjach i przedstawieniach teatralnych.


KONKURSY

Szczególną popularnością cieszą się konkursy historyczne dotyczące naszego regionu. W tym roku odbyła się już X edycja konkursu pt. „Dzieje Namysłowa", a z okazji jubileuszu 750 lat Namysłowa ogłoszony został konkurs na „Legendę Namysłowską”, po konkursie wydana została mała książeczka do ilustrowania o tym samym tytule.
Biblioteka w ramach edukacji ekologicznej organizuje konkursy plastyczne o tej tematyce. Oto hasła przewodnie poszczególnych konkursów: „Nie zabijajcie Ziemi", „EKO-plakat", „Zawsze zielono, zawsze niebiesko", „Moja okolica najpiękniejszym miejscem na Ziemi".
Wśród tej grupy należy jeszcze wymienić konkurs na exlibris z okazji jubileuszu 50-lecia biblioteki oraz konkurs kartek świąteczno-noworocznych. Konkursy literackie kierowane są do tych, którzy podejmują próby twórczości literackiej.
W roku ubiegłym ogłoszony po raz pierwszy konkurs Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej im Stanisława Wasylewskiego patrona biblioteki, będzie kontynuowany w latach następnych.